Phật Ngọc

Mã: 29

Giá: 150000


Phật Ngọc : được làm từ đá poly rất đẹp và uy nghiêm.