Phật Nằm Nhỏ

Mã: 39

Giá: Call


Mã sản phẩm      C265
Chất liệu     bột đá
Ghi chú     Cẩm thạchKT: 50 x 18 x 22 (cm)