Tin tức

CHA MẸ DẠY KÍNH LẮNG NGHE, CHA MẸ TRÁCH PHẢI THỪA NHẬN

Thứ năm, 27/04/17 18:44


“Cha mẹ dạy, kính lắng nghe”: Con cái phải có thái độ tiếp nhận lời dạy bảo của cha mẹ một cách cung kính. Nếu ngay cả cha mẹ dạy, con cái cũng không thể lắng nghe thì trong cuộc đời nàycủa chúng, rất có thể chúng cũng sẽ không nghe lời ai.
Cuộc đời của chúng ta nhất định phải cần đến những người có trí huệ, để họ cho chúng ta những kinh nghiệm quý báu. Nếu không, quả thật là có khả năng cả cuộc đời này chúng ta lún trong sự hồ đồ, mê muội…

“Cha mẹ trách, phải thừa nhận”: Thật ra có rất nhiều câu chuyện kể về lòng hiếu thảo. Tại sao khi bị quở trách mà con cái vẫn rất cung kính với cha mẹ? Bởi vì đứa trẻ sai thì cha mẹ mới nổi giận. Đứa con hiếu thảo sẽ rất hổ thẹn, cung cung kính kính mà sợ cha mẹ khi thấy cha mẹ khiển trách, nó liền nhận lỗi. Biết lỗi mà xin lỗi rồi sửa lỗi thật không gì quý bằng, đây chính là biểu hiện của lòng hiếu thảo, của lòng tự trọng và sự tiến bộ, trưởng thành của một con người.


Các tin cũ hơn